WOZpunt

Wij helpen particulieren, ondernemers bij het verlagen en/of verhogen van de WOZ waarde en controleren het aanslagbiljet dat u heeft ontvangen van de gemeente, op onjuistheden.

 

Is uw WOZ waarde te laag?

Het kan ook voorkomen dat u uw WOZ waarde te laag vindt. Voor het verlengen van uw hypotheek kan een hogere WOZ waarde noodzakelijk zijn om de juiste herfinanciering te verkrijgen. Door het kelderen van de woningmarkt sinds 2008 zijn de WOZ waarden van veel woningen lager dan het openstaande hypotheekbedrag. In veel gevallen wordt er voor een periode van 5 of 10 jaar het rentepercentage over de hypotheek vastgelegd. Als bij het aflopen van deze periode geherfinancierd moet worden kijkt de hypotheekverstrekker in de regel als eerste naar de vastgestelde WOZ waarde. Is deze lager dan het openstaande hypotheekbedrag dan kan het voorkomen dat voor het verschil geen financiering wordt verleend. U kunt in dit geval gratis uw WOZ waarde door ons laten controleren. Wij zullen een procedure opstarten om de WOZ waarde van uw woning te verhogen.

 

Is uw WOZ waarde te hoog?

Door een te hoge WOZ waarde betaalt u onnodig te veel belasting. De hoogte van de WOZ waarde is van groot belang voor de verschillende belastingen die u betaalt. Denk hierbij aan de onroerende zaakbelasting, inkomsten- , vermogens-, erf- en vennootschapsbelasting. Een correcte WOZ waarde is dan ook van groot belang. Besparing van honderden euro’s komen geregeld voor, vaak lopen de besparingen zelf op, tot enkele duizenden euro’s. Laat de WOZ waarde die u heeft ontvangen daarom altijd even gratis door ons controleren.

 

Waarom is onze dienstverlening kosteloos?

Een WOZ waarde wordt zomaar aan u opgelegd. De overheid is zich ervan bewust dat van een burger of van een ondernemer niet verwacht kan worden dat hij of zij de WOZ waarde op alle punten kan controleren. U heeft daarom recht op een specialist. Deze specialist kan controleren of de WOZ waarde te hoog, te laag of correct is vastgesteld. Indien blijkt dat de waarde te hoog of te laag is vastgesteld zullen wij bezwaar aantekenen. De gemeente vergoed de gemaakte kosten aan de specialist wanneer de waarde wordt aangepast. Blijkt de WOZ waarde correct te zijn vastgesteld, dan nemen wij de kosten voor eigen rekening.