WOZpunt

Kosteloos bezwaar tegen WOZ-waarde
Heeft u de aanslag van uw gemeente ontvangen?

Wij helpen particulieren, ondernemers en erfgenamen bij het verlagen van de WOZ-waarde en controleren het aanslagbiljet dat u heeft ontvangen van de gemeente, op onjuistheden.

De hoogte van de WOZ-waarde is van groot belang voor de verschillende belastingen die u betaalt. Denk hierbij o.a. aan onroerende zaakbelasting, inkomsten- , vermogens- en vennootschapsbelasting. Door een te hoge WOZ-waarde betaalt u onnodig te veel belasting.

Besparing van honderden euro’s komen geregeld voor, vaak lopen de besparingen zelf op, tot enkele duizenden euro’s. Laat de WOZ-waarde die u heeft ontvangen daarom altijd even controleren.

PARTICULIEREN

ONDERNEMERS

ERFGENAMEN

Waarom zijn de diensten van WOZpunt kosteloos?

Een WOZ-waarde wordt zomaar aan u opgelegd. De overheid is zich ervan bewust dat van een burger of van een ondernemer niet verwacht kan worden dat hij of zij de WOZ-waarde op alle punten kan controleren. U heeft daarom recht op een specialist. Deze specialist kan controleren of de WOZ-waarde te hoog, te laag of correct is vastgesteld.

Indien blijkt dat de waarde te hoog is vastgesteld zal WOZpunt bezwaar aantekenen. De gemeente betaalt de factuur van WOZpunt indien blijkt dat de WOZ-waarde te hoog is vastgesteld. Blijkt de WOZ-waarde niet te hoog zijn vastgesteld, neemt WOZpunt de kosten voor eigen rekening. Bij WOZpunt betaalt u nooit.